Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Telemark (HiT) er ein av dei største statlege høgskolene med 6 500 studenter. HiT er ein av høgskolene i landet med bredest studieportefølje og har studiesteder i Bø, Notodden, Porsgrunn, Rauland og Drammen. Høgskolen bruker ofte Gullbring Kulturanlegg som undervisningsarena, om det er grupperom, idrettshall, dansesalen eller storsalen. 

Kontaktinfo

Besøksadresse: Halvard Eikas Plass 1, 3800 Bø

Postadresse: Høgskolen i Telemark, Postboks 203, 3901 Porsgrunn

Telefon: 35 02 62 00

Telefax: 35 57 50 02