Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er ein kommunal helsetjeneste som er tufta på eit samarbeid mellom Bø kommune, Sauherad kommune, Gullbring Kulturanlegg A/S og Høgskulen i Telemark. 

Frisklivssentralen har som overordna mål å fremje folkehelse og drive med forebyggjande arbeid. Frisklivssentralen gjev tilbod til deg som treng hjelp og støtte til å endre levevanar på grunn av helseutfordringar, eller for deg som er i fare for å utvilke livsstilsrelaterte sjukdomar.

Kontaktinfo

Adresse: Gullbringvegen 34, 3800 Bø

Telefon: 40 91 39 37/ 35 05 90 00

E-post: svein.ivar.forberg@bo.kommune.no 

gullbring
Fikk en smaksprøve av det nye baconpopcornet i dag😱😍😍😍 #bacon #love
gullbring
Kubbestolutstillinga e på plass! #kubbestol #bø @gullbring @dyrskunseljord
gullbring
Forsnakk om Henrik Ibsen før Hedda Gabler i kveld #teateribsen #telemarkmuseum
gullbring
Velkomen til premiere på IT i kveld. Hvis du tør! #it #skummelt #premiere @gullbring @bokinotelemark #bø #mittelemark