Personvernerklæring

 1. Innledning

 

Gullbring Kulturanlegg AS (GK) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern (som regulert i personopplysningsloven §19 og §18.1).

Personopplysningerer opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

GK, ved daglig leder, er behandlingsansvarligi bruk av personopplysninger. I så måte forholder GK seg til norsk lov og vil sørge for samsvarer med lovens regler.

Hjemmelen for personopplysningsbehandling varierer etter persongruppe. Behandlingshjemmelen vil være i henhold til personopplysningsloven § 8, alminnelig beskrevet som i lovpålagte sammenhenger, ved samtykke fra den registrerte og for å gjennomføre avtalt salg.

Samtykke til personopplysningsbehandling kan fritt trekkes av den registrerte i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

 

 1. Hvilke Personopplysninger har vi om deg

 

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg:
  • Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller billetter, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato.
 • Kjøpsinformasjon:
  • Informasjon vi får når du kjøper billetter fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode.  Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto.
 • Kommunikasjon: 
  • Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som e-poster sendt mellom oss.
 • Opplysninger fra partnere:
  • Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som eBillett. Partnerne gir oss informasjon om hvilke teaterforestillinger, konserter, kinoer og andre forestillinger du har besøkt.
 • Profileringsopplysninger:
  • Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

 

 1. Hva Bruker vi Personopplysningene til

 

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Gjennomføre Billettbestillinger: 
  1. Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av billetter, bl.a. for å sende deg billettene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk. I forbindelse med forestillinger vil vi også kunne benytte informasjonen du registrerer til å sende deg informasjon som f.eks. endring i spilletid, avlysning av forestillinger og andre forhold som påvirker ditt besøk i Gullbring.
 2. Medlem av Treningssenteret
  1. Vi oppretter og lagrer opplysninger om deg for at du skal kunne bruke Gullbring sine fasiliteter som en egen unik bruker. Dette kan f.eks. være når du registrerer deg på gruppetimer, ved utsendelse av fakturaer og for å opprette en bruker på våre hjemmesider.
 3. Opprette Brukerkonto: 
  1. Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.
 4. Tilby Nettside: 
  1. Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.
 5. Kundeservice: 
  1. Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 6. Statistikk:
  1. Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonymiserte opplysninger.
 7. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og e-postadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre forestillinger gjennom GKs nyhetsbrev, dersom du har samtykket til dette. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartneres forestillinger.

 

Hjemmelen for formål 1, 23 og 5 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Hjemmelen for formål 456 og7er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Hjemmelen for formål kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss.

 

 1. Hvem Deler vi Personopplysninger med

 

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskaper så fremt disse ikke er leverandører av tjenester nødvendige i selskapets drift. Selskaper nødvendig for drift inkluderer leverandører av tekniske og administrative tjenester, slik som Bø Installasjon, eBillett, Xakt. Med slike leverandører inngår vi databehandleravtaler som sikrer ditt personvern.

Vi kan også utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

 

 1. Hvor Lenge Lagrer vi Personopplysninger

 

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: 
  • Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder. Hvis du ikke har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene tre måneder etter forestillingen fant sted med mindre du ber oss om å lagre opplysninger til neste kjøp.
 • Kjøpsinformasjon: 
  • Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din (oversikt over hvilke konserter, kinoforestillinger, teaterforestillinger etc. du har bestilt billetter til) i 12 måneder i din brukerprofil. Vi sletter kortnummeret ditt tre måneder etter forestillingen fant sted, med mindre du ber oss om å lagre opplysningene til neste kjøp. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven. 
 • Opplysninger fra partnere:
  • Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.
 • Kommunikasjon:
  • Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.
 • Profileringsopplysninger: 
  • Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

Du har når som helst rett til å be om at alle opplysninger som oppbevares om deg slettes, uten sporbarhet, så fremt vi ikke er lovpålagt å lagre disse opplysningene.

 

 1. Administrasjon av Personopplysninger: Dine rettigheter

 

Som registrert har du selv mulighet til å påvirke hvilke personopplysninger GK oppbevarer og hvordan disse brukes (som beskrevet over). Dersom du ønsker ytterligere informasjon eller endringer kan dette gjøres ved å kontakte oss på post@gullbring.no

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg i henhold til personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger i henhold til GDPR art. 18.
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 

 1. Sikring av Persondata

GK gjennomfører jevnlig evaluering av løpende sikkerhetstiltak knyttet til beskyttelse av personopplysninger. Bedriften har opparbeidet faste rutiner i forbindelse med kontroll på uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, modifisering og sletting.

 

 1. Endringer i Personvernerklæringen

 

GK vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 

 1. Kontaktinformasjon

 

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Telefonnummer: 35 06 03 90

E-postadresse: post@gullbring.no

Adresse: Gullbringvegen 34, 3800 Bø i Telemark

 

Personvernerklæringen er oppdatert: 15.05.2018