Telemark kulturnettverk

Telemark Kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark.

Telemark kulturnettverk (TKN) er ein open og inkluderande nettverksorganisasjon og ein regional møteplass for kulturaktørane i fylket. TKN omfattar både offentlege institusjonar og frivillige organisasjonar / regionale lag, amatørar og profesjonelle miljø.

Kontaktinformasjon

Camilla Berg Rindahl, daglig leder: 35 06 06 80 / 995 72 711

Heidi Vege, konsulent: 911 24 752 (ons – fre)

Kari Lønnestad, Folkemusikkarkivet: 901 36 992

Covid-19 oppdatering

På grunn av smittesituasjonen anbefaler vi bruk av munnbind ved inn- og utslipp i Gullbring.

Hold avstand, bruk håndsprit og bli hjemme dersom du ikke er frisk. 

Vi anbefaler publikummere fra andre kommuner å ikke besøke oss.