Telemark kulturnettverk

Telemark Kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark.

Telemark kulturnettverk (TKN) er ein open og inkluderande nettverksorganisasjon og ein regional møteplass for kulturaktørane i fylket. TKN omfattar både offentlege institusjonar og frivillige organisasjonar / regionale lag, amatørar og profesjonelle miljø.

Kontaktinformasjon

Camilla Berg Rindahl, daglig leder: 35 06 06 80 / 995 72 711

Heidi Vege, konsulent: 911 24 752 (ons – fre)

Kari Lønnestad, Folkemusikkarkivet: 901 36 992