Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er ein kommunal helsetjeneste som er tufta på eit samarbeid mellom Bø kommune, Sauherad kommune, Gullbring Kulturanlegg A/S og Høgskulen i Telemark. 

Frisklivssentralen har som overordna mål å fremje folkehelse og drive med forebyggjande arbeid. Frisklivssentralen gjev tilbod til deg som treng hjelp og støtte til å endre levevanar på grunn av helseutfordringar, eller for deg som er i fare for å utvilke livsstilsrelaterte sjukdomar.

Kontaktinfo

Adresse: Gullbringvegen 34, 3800 Bø

Telefon: 40 91 39 37/ 35 05 90 00

E-post: svein.ivar.forberg@bo.kommune.no